POLITYKA JAKOŚCI

realizacjeimg.jpg


Dokładamy wszelkich starań aby nasze wyroby spełniały wszystkie wymagania jakościowe i nie miały negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne produktów, które są w nie pakowane (m.in. spożywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych). W związku z powyższym wprowadziliśmy system HACCP rozszerzonego o Dobrą Praktykę Produkcyjną (GMP) oraz Higieniczną.

Jako jedna z niewielu  w Polsce firm o takim zakresie działalności dążymy do ciągłego doskonalenia i rozwoju przedsiębiorstwa. Wszystkie nasze produkty posiadają również Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Polski Zakład Higieny. We współpracy z niezależnymi, akredytowanymi laboratoriami zewnętrznymi, regularnie przeprowadzamy okresowe badania migracji i mikrobiologii opakowań.
Wizję tą realizujemy poprzez:

  • Poszerzanie parku maszynowego,
  • Zdobywanie nowych rynków zbytu,
  • Poszerzanie oferty o nowe opakowania, często wychodząc naprzeciw potrzebom rynku,
  • Ciągłe ulepszanie technologii i podwyższanie jakości wyrobów,
  • Ścisłą współpracę  i nadzór nad dostawcami,
  • Podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

Na każdym etapie produkcji wszyscy pracownicy ściśle przestrzegają wymagań obowiązujących norm, przepisów prawa, oraz wymagań naszych klientów.

Polityka jest znana i rozpowszechniona w firmie oraz jest poddawana systematycznej ocenie pod kątem jej zgodności .

 

HCCP-zaświadczenie dla firm: plik PDF (plik otwiera się w nowej karcie)