OCHRONA ŚRODOWISKA


Wiemy, że wszyscy mamy wpływ na nasze środowisko!

 
Zmieniające się warunki ekonomiczne i oczekiwania społeczne spowodowały iż w zarządzaniu przedsiębiorstwem, obok aspektów produkcyjnych, finansowych, marketingowych itp. ,muszą być postawione cele w zakresie ochrony środowiska (szeroko rozumianego). Firma PHP JG świadomie dba o środowisko naturalne, a nasza działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami dotyczącymi ochrony środowiska. Celem nadrzędnym działań związanych z ochroną środowiska firmy PHP JG jest ograniczenie jej negatywnego wpływu na środowisko. Przestrzegamy przyjętej Polityki Środowiskowej Państwa, a działanie firmy jest zgodne z ustawą prawo o Ochronie Środowiska oraz dodatkowymi regulacjami w tej kwestii z 27 kwietnia 2001 (z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym:
1. Ograniczyliśmy różnorodność stosowanych materiałów produkcyjnych
2. W procesie produkcyjnym wykorzystujemy odzyskany surowiec poli(tereftalan etylenu) i sukcesywnie zwiększamy produkcję opakowań z materiału rPET.
3. W niektórych opakowaniach udział procentowy rPET został zwiększony nawet do 100%.
4. Korzystając z plastiku pochodzącego z recyklingu pośrednio bierzemy udział w zmniejszeniu emisji CO2 oraz mniejszym zużyciu energii w porównaniu do produkcji nowego surowca.
5. Dążymy do maksymalnego obniżenia gramatury produkowanych opakowań przy zachowaniu ich wysokiej jakości i funkcjonalności. W ten sposób redukujemy konsumpcje materiału PET.
6. Wszystkie produkowane przez nas opakowania mogą być poddane recyklingowi.
7. W procesie pakowania wyeliminowaliśmy materiały metalowe takie jak zszywki, co pozwoliło nam zmniejszyć ilość odpadów i usprawniło proces depaletyzacji
8. Staramy się inwestować w nowocześniejsze maszyny i urządzenia, które są bardziej energooszczędne i zapewniają optymalne zużycie/utratę surowca np. poprzez zastosowanie automatycznych dozowników substratów.
9. Stosujemy zamknięty obieg wody, a system zwrotny ogranicza odpady w postaci materiałów zaolejonych
10. Utrzymujemy poziom hałasu poniżej wytyczonych norm


Ergonomia pracy i ochrona zasobów naturalnych

1. Wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentów (tj. dokumenty WZ oraz faktury) ,dzięki programowi zarządzającemu Optima. W ten sposób oszczędzamy czas i papier.
2. Używamy przez nas papier do drukowania i ksero pochodzi z recyklingu w 100% lub min. 50% oraz posiada standardy pięciu gwiazdek Green Star System. Używamy również papieru mieszanego, pochodzącego z odpowiedzialnych źródeł oznakowanego Europejskim EU Ecolabel.
3. Nasze drukarki biurowe posiadają automatyczne ustawienia druku dwustronnego- oszczędność papieru oraz docelowe ustawienie na skalę odcieni szarości aby ograniczyć wprowadzanie barwników
4. W ostatnim czasie wprowadziliśmy kalendarze dzienne do użytku biurowego z kartonowymi okładkami z papieru pochodzenia recyklingowego, posiadającego certyfikat FSC
5. Kartki świąteczne które wysyłaliśmy do klientów w roku 2020 były tworzone również z papieru ekologicznego w kolorze szarym
6. Nasze hala produkcyjna ogrzewana jest poprzez wykorzystanie energii z ciepła odzyskanego w procesie chłodzenia maszyn produkcyjnych. Zlikwidowaliśmy również kotłownię na rzecz bardziej ekologicznego ogrzewania gazowego. Gaz jest jednym z najczystszych paliw, prawie pozbawionym siarki. Takie ogrzewanie nie przyczynia się do powstawania smogu i praktycznie nie powoduje zanieczyszczenia środowiska.
7. Wymieniliśmy oświetlenie na lampy energooszczędne emitujące światło dzienne
8. Segregujemy odpady -współpracujemy z firmami zewnętrznymi w zakresie segregacji i utylizacji odpadów np. z organizacją odzysku opakowań BIOSYSTEM , która w naszym imieniu przeprowadza pro-ekologiczne kampanie edukacyjne oraz składa w urzędzie sprawozdania potwierdzające wykonanie obowiązków odzysku i recyklingu. Posiadamy aktualny certyfikat (załącznik). Wprowadziliśmy również pełną utylizację olejów przepracowanych oraz współpracujemy z firmami zbierającymi odpady niebezpieczne.  Odpady elektroniczne przekazujemy odpowiednim firmom recyklingowym 
9. Stosujemy tworzywa i substraty bezpieczne dla ludzi i środowiska, korzystamy tylko ze sprawdzonych dostawców (poparte odpowiednimi badaniami i certyfikatami)
10. Odpady poprodukcyjne w 100% przeznaczamy do przemiału i oddajemy firmom produkującym regranulat.
11. Teren wokół zakładu ma nawierzchnię urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencje wód opadowych. Podłoże zapewnia roślinom naturalny rozwój, większa część wód opadowych może swobodnie wsiąkać w glebę. W ten sposób zachowujemy powierzchnię biologicznie czynną.W niedalekiej przyszłości planujemy następujące działania na rzecz ochrony środowiska:


1. Wymiana tradycyjnych baterii jednorazowych na baterie akumulatorowe, które możemy naładować. Tym samym przyczynimy się do o graniczenia ilości odpadów i pomożemy chronić środowisko.
2. W każdym pokoju biurowym planujemy umieszczenie dodatkowego pojemnika na zużyty papier, który będzie przeznaczony do ponownego przetworzenia
3. Chcemy zakupić nakładki sperlające na krany celem ograniczenia zużycia wody oraz naklejki ‘oszczędzaj światło/energię i umieścić je przy każdym włączniku
4. Planujemy zakup stojaków rowerowych, tym samym chcemy zachęcić do aktywności i zdrowego trybu życia
5. Zwiększymy ilość nasadzeń w obrębie terenu zielonego.

Certyfikat Realizacji Publicznych Kampanii Edukacyjnych W Zakresie Ochrony Środowiska: plik PDF (plik otwiera się w nowej karcie)