Warunki transportu i magazynowania

ofirmieimg.jpg


1.Informacje dotyczące transportu
Produkt nie stanowi niebezpieczeństwa podczas transportu i jest nieszkodliwy. Podczas przewozu należy bezwzględnie unikać:
    • wysokich temperatur (szczególnie powyżej 40°C wewnątrz palety) i bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz wszelkich źródeł promieniowania UV
    • skrajnie niskich temperatur oraz długotrwałego narażania na temperatury poniżej -15°C
    • odkształcenia palet (tj. zgniatania, ściskania, pochylania)
    • umieszczania na paletach jakichkolwiek przedmiotów
    • zalania opakowań zbiorczych wodą przewożenia palet w połączeniu z innym towarem, zawierającym m.in. silne kwasy i ługi, chlorowęglowodory
    • kontaktu palet z ogniem i materiałami łatwopalnymi.


2. Informacje dotyczące magazynowania i składowania
W trakcie składowania i magazynowania bezwzględnie stosować się do informacji zawartych w punkcie 1. Ponadto:
    • palety z opakowaniami przechowywać i składować w suchym, wentylowanym pomieszczeniu.
    • nie ustawiać palet w bezpośredniej bliskości ze źródłami ciepła i światła słonecznego.
    • nie dostawiać palet do ścian wykonanych z blachy, mających styczność ze źródłami ciepła.
    • optymalna temperatura magazynowania i składowania mieści się w granicach -15 do +25 °C. Dopuszczalne jest przekroczenie wyższej granicy pod warunkiem, iż temperatura wewnątrz palety nie przekroczy 40°C.
    • Nie piętrować palet bezpośrednio jedna na drugiej.

W razie wątpliwości w powyższych zagadnieniach jesteśmy do Państwa dyspozycji  - kontakt