Chemia

Chemia

Zamknięcia

Zamknięcia

Kosmetyki

Kosmetyki

Artykuły spożywcze

Artykuły spożywcze

O firmie

Kontakt z nami

56-675 60 83
biuro@jgchelmza.pl

Dział handlowy
56-675 60 83 w.31
m.pilch@jgchelmza.pl

Dział produkcji
56-675 60 83 w.40
julkowski@jgchelmza.pl

Warunki transportu i magazynowania

 1. Informacje dotyczące transportu
  Produkt nie stanowi niebezpieczeństwa podczas transportu i jest nieszkodliwy. Podczas przewozu należy bezwzględnie unikać:
  • wysokich temperatur (szczególnie powyżej 40°C wewnątrz palety) i bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz wszelkich źródeł promieniowania UV
  • skrajnie niskich temperatur oraz długotrwałego narażania na temperatury poniżej -15°C
  • odkształcenia palet (tj. zgniatania, ściskania, pochylania)
  • umieszczania na paletach jakichkolwiek przedmiotów
  • zalania opakowań zbiorczych wodą
  • przewożenia palet w połączeniu z innym towarem, zawierającym m.in. silne kwasy i ługi, chlorowęglowodory
  • kontaktu palet z ogniem i materiałami łatwopalnymi.


 2. Informacje dotyczące magazynowania i składowania
  W trakcie składowania i magazynowania bezwzględnie stosować się do informacji zawartych w punkcie 1. Ponadto:
  • Palety z opakowaniami przechowywać i składować w suchym, wentylowanym pomieszczeniu.
  • Nie ustawiać palet w bezpośredniej bliskości ze źródłami ciepła i światła słonecznego.
  • Nie dostawiać palet do ścian wykonanych z blachy, mających styczność ze źródłami ciepła.
  • Optymalna temperatura magazynowania i składowania mieści się w granicach -15 do +25 °C. Dopuszczalne jest przekroczenie wyższej granicy pod warunkiem, iż temperatura wewnątrz palety nie przekroczy 40°C.
  • Nie piętrować palet bezpośrednio jedna na drugiej.