Chemia

Chemia

Zamknięcia

Zamknięcia

Kosmetyki

Kosmetyki

Artykuły spożywcze

Artykuły spożywcze

O firmie

Kontakt z nami

56-675 60 83
biuro@jgchelmza.pl

Dział handlowy
56-675 60 83 w.31
m.pilch@jgchelmza.pl

Dział produkcji
56-675 60 83 w.40
julkowski@jgchelmza.pl

Polityka jakości

Dokładamy wszelkich starań aby nasze wyroby spełniały wszystkie wymagania jakościowe i nie miały negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne środków (m.in. spożywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych), które są w nie pakowane. W związku z powyższym wprowadzenie systemu HACCP rozszerzonego o Dobrą Praktykę Produkcyjną (GMP) oraz Higieniczną (GHP) stało się dla nas celem nadrzędnym. Wszystkie nasze produkty posiadają również Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Polski Zakład Higieny. We współpracy z niezależnymi, akredytowanymi laboratoriami zewnętrznymi, regularnie przeprowadzamy okresowe badania migracji i mikrobiologii opakowań.

Jako jedna z niewielu  w Polsce firm o takim zakresie działalności dążymy do ciągłego doskonalenia i rozwoju przedsiębiorstwa. Wizję tą realizujemy poprzez:

  • Poszerzanie parku maszynowego,
  • Zdobywanie nowych rynków zbytu,
  • Poszerzanie oferty o nowe opakowania, często wychodząc naprzeciw potrzebom rynku,
  • Ciągłe ulepszanie technologii i podwyższanie jakości wyrobów,
  • Ścisłą współpracę  i nadzór nad dostawcami,
  • Podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

Na każdym etapie produkcji wszyscy pracownicy ściśle przestrzegają wymagań obowiązujących norm, przepisów prawa, oraz wymagań naszych klientów.

Polityka jest znana i rozpowszechniona w firmie oraz jest poddawana systematycznej ocenie pod kątem jej zgodności .